Organizing Commitee – Embryology ISAR 2018

PATRONS

Dr. M. L. Swarnkar
Dr. Leela Vyas
Dr. Adarsh Bhargav

PRESIDENT ISAR

Dr. Rishma Dhillon Pai

ORGANIZING CHAIRPERSON

Dr. Sanjay Makwana
(Chairperson Rajasthan
Chapter ISAR)

SECRETARY GENERAL ISAR

Dr. S Krishna Kumar

ORGANIZING SECRETARY

Dr. Sanjay Shukla
Dr. Rahul Sen

ISAR EMBRYOLOGY

Dr. Sudesh Kamath
Dr. R B Aggarwal

JOINT ORGANIZING SECRETARY

Dr. Ramdoss Srinivasan
Dr. Namita Kotia

SCIENTIFIC CHAIR (Embryology ISAR 2018)

Dr. Narendra Gupta
Dr. Renu Makwana
Dr. M S Srinivas
Dr. Keshav Malhotra

WORKSHOP COMMITTEE

Dr. Gunjan Jain
Dr. Noopur Hooja
Dr. Kirti Gaur
Dr. Pratibha Singh
Dr. Simi Sood
Dr. Suchika Mangal
Dr. Tarika Deora

MASTERCLASS COMMITTEE

Dr. Suman Mittal
Dr. B.S. Jodha
Dr. Rakesh Kuteta
Dr. Tarun Agarwal
Dr. Meenakshi Soni
Dr. Neelam Bapna

CONFERENCE ADVISORS

Dr. Lata Rajoria
Dr. R P Rawat
Dr. Anju Soni
Dr. Usha Sekhawat
Dr. Ranjana Desai
Dr. Kanti Yadav
Dr. Sudesh Agarwa
Dr. Usha Sahai

SCIENTIFIC EXHIBITION COMMITTEE

Dr. Neena Saxena
Dr. Sweta Agarwal
Dr. Vibha Chaturvedi
Dr. Navdeep Ghuman
Dr. Manisha Vajpeyee
Dr. Tanu Batra

REGISTRATION COMMITTEE

Dr. Vinita Agarwal
Dr. Sashank Shekhar
Dr. Urmila Sharma
Dr. Chandra Solanki
Dr. Tabassum Khan
Dr. Meeta Sharma
Dr. Harshit Sharma

RECEPTION COMMITTEE

Dr. Sapna Basandani
Dr. Archana Singh
Dr. Sugandha Goel
Dr. Shilpa Pradhan
Dr. Nimisha Balara
Dr. Neha Agarwal
Dr. Ram Prakash

TRAVEL & HOSPITALITY COMMITTEE

Dr. Suman Galwa
Dr. Arshi Iqbal
Dr. Harpreet Bajwa
Dr. Poonam Pathak
Dr. Hemant Chakraborty
Dr. Chetna Jain
Dr. Ashok Sawant

FINANCE & TRADE COMMITTEE

Dr. C P Dadich
Dr. Oby Nagar
Dr. Kabita Sharma
Dr. Nishant Dixit
Dr. Sapna Kaswan
Dr. Nidhi Sharma
Dr. Liyanka Singhvi

HALL MANAGEMENT COMMITTEE

Dr. Kusum Malviya
Dr. Prabha Mayank

Dr. Ritu Joshi
Dr. Rajshree Deepak
Dr. Gunjan Bhatnagar
Mr. Pankaj Kumar

EVENT MANAGEMENT COMMITTEE

Dr. Poonam Yadav
Dr. Sumitra Yogi
Dr. Sanjeev Kumar
Mr. Vibha Mishra
Dr. Vikram Tanwa
Dr. K.R. Prajapati

EXECUTIVE BODY ISAR 2018

Dr. Rishma Dhillon Pai
(President ISAR)

Dr. Duru Shah
(Immediate Past President)

Dr. Sudesh Kamath
(Chairman Embryology)

Dr. R B Agarwal
(Vice Chairman Embryology)

Dr. A Suresh Kumar
(Librarian)

Dr. S Krishna Kumar
(Secretary General ISAR)

Dr. Prakash Trivedi
(Vice President)

Dr. Kedar Ganla
(Hon. Treasurer)

Dr. Sujata Kar 
(Hon. Joint Treasurer)

Dr. Madhuri Patil
(Editor – JHRS)

Dr. Jaideep Malhotra
(President Elect)

Dr. Nandita Palshetkar
(Second Vice President)

Dr. Sunita Tandulwadkar
(Hon. Joint Secretary)

Dr. Asha Baxi
(Hon. Clinical Secretary)

EXECUTIVE MEMBERS

Dr. Archana Baser
Dr. Ashish Kale
Dr. Mangala Kawade
Dr. Prakash Patil

Dr. Rajesh Modi
Dr. Seema Pandey
Dr. Shobhana Patted
Dr. Laxmi Shrikhande

Dr. M S Srinivas
Dr. Himanshu Patil
Dr. Keshav Malhotra
Dr. N C Chimote

CO-OPTED MEMBERS

Dr. Ameet Patki  |  Dr. Nimish Shelat  |  Dr. Tarini Taneja

EXECUTIVE BODY ISAR RAJASTHAN CHAPTER

Dr. M L Swarnkar
(Patron)

Dr. Neela Baheti
(Vice Chairperson)

Dr. Suman Mittal
(Co-Ordinator Scientific Program)

Dr. Sanjay Makwana
(Chairperson)

Dr. Narendra Gupta
(Hon. Joint Secretary)

Dr. Namita Kotia
(Librarian)

Dr. Renu Makwana
(Secretary)

Dr. Bhanwar Singh Jodha
(Hon. Treasurer)

EXECUTIVE MEMBERS

Dr. Gunjan Jain
Dr Vinita Agarwal
Dr. Sangeeta Sharma

Dr. Neena Saxena
Dr. Desh Deepak
Dr. Ramdoss Srinivasan

Dr. Meenakshi Soni |
Dr. Sanjay Shukla
Dr. Arshi Iqbal

ADVISORS

Dr. Adarsh Bhargav | Dr. Usha Sahai | Dr. Rakesh Khuteta